Polityka prywatności i Polityka cookies

Polityka Prywatności i Polityka „Cookies”

Wersja 1.0. z dnia 21 października 2019 r.

Dotyczy serwisów:

lewandowskamalgorzata.pl oraz merytorycznieonieruchomosciach.pl

Informacje ogólne

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług i produktów sklepu internetowego Małgorzata Lewandowska poprzez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Małgorzata Lewandowska z siedzibą w 05-816 Opacz-Kolonia, ul. Zachodnia 36. NIP 948-106-35-90 REGON 670-850-455
 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, wynikającego m.in przepisów podatkowych, przepisów dotyczących rachunkowości, obowiązku rozpatrywania reklamacji – w celu wykonania obowiązków prawnych.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

a) w przypadku zapisu na uczestnictwo w Szkoleniu live lub Webinarze bądź przy pobieraniu darmowych materiałów – w postaci imienia oraz adresu e-mail,

b) w przypadku złożenia Zamówienia – w postaci danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży: imię i nazwisko wraz z adresem e- mail oraz telefonem kontaktowym, a w przypadku firm dodatkowo numeru NIP i danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

c) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych;

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 2. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 4. Administrator będzie przetwarzał dane przez następujący okres czasu:

a) na podstawie zawartej umowy – w czasie niezbędnym do realizacji umowy wraz z  okresem, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową. b) na podstawie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego. Okres ten wyznaczony jest odrębnymi przepisami prawa, w szczególności przepisami o rachunkowości, podatkowymi lub prawem cywilnym. c) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest marketing własnych usług. W takim przypadku działania z zakresu marketingu usług własnych prowadzone będę do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – przez okres do czasu odwołania zgody.

 1. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Nie przekazujemy Twoich danych żadnym firmom zewnętrznym na ich własny użytek.
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane firmom współpracującym z Administratorem w celu ich przetwarzania a w szczególności kancelariom prawnym, firmom realizującym usługi informatyczne, firmom kurierskim, firmom świadczącym usługi marketingowe.
 3. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 5. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.lewandowskamalgorzata.pl oraz www.merytorycznieonieruchomosciach.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.
 6. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku gdy otrzymane dane osobowe są niewystarczające w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, Sprzedawca ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia.

Polityka „cookies” – przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

 1. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
 3. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 4. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.